A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Інклюзивно-ресурсний центр №8 Святошинського району м. Києва

Спільні підходи у роботі вчителя-логопеда та вчителя першого класу з дітьми

Спільні підходи у роботі вчителя-логопеда та вчителя першого класу з дітьми

 

    

      Одним із основних завдань логопедичної служби в школі є допомога учням, які мають недоліки мовлення і, внаслідок цього, не встигають у навчанні. У дітей – логопатів відмічається  не сформованість  багатьох психічних функцій:

  • зорового аналізу й синтезу;
  • просторових уявлень;
  • слухової та мовної диференціації звуків мовлення;
  • порушення уваги, пам´яті, емоційно – вольової сфери.

    Поєднання дефектів звуковимови з несформованістю психічних процесів призводить в свою чергу до порушень окремих операцій письма та писемного мовлення взагалі. Досить часто поруч із патологією усного мовлення існують і порушення писемного мовлення.

    У масовій школі спостерігається лише дисграфія – часткове порушення процесу оволодіння письмом, обумовлене фонетико–фонематичним недорозвитком, або нерізко вираженим недорозвитком мовлення. В 1-х класах загальноосвітніх шкіл є категорія учнів, які вже на перших етапах навчання відчувають значні труднощі у засвоєнні читання та письма.

     Для швидкого та ефективного подолання труднощів засвоєння грамоти у школярів доцільно використовувати спільні з психологами, вчителями, батьками та логопедами зусилля.

    У дітей з мовленнєвою патологією період адаптації в школі може проходити хворобливо: підсилюється нестійкість уваги, пам´яті, відволікання. Вони стають дратівливими, непосидючими, конфліктними, в них може порушуватись як сон, так і апетит. В даний період доречно прислухатись до порад психолога, який допоможе адаптувати першокласника до навчального навантаження, порадить шляхи індивідуального підходу до нього та завдяки системи певних вправ розвине у дитини несформовані психічні функції.

    Логопед в свою чергу може допомогти і батькам, і вчителям організувати роботу по навчанню дітей грамоти. З цією метою доцільно проводити  консультації як батькам, так і вчителям, покази елементів логопедичних занять; виступати з інформацією про певні методичні прийоми під час навчання грамоти на педагогічних радах, методоб´єднаннях вчителів, семінарах – практикумах.

    Ефективна й така форма роботи, як наочна агітація: організація стендів чи кутків для батьків, де можна було б отримати інформацію про вікові норми розвитку мовлення, поради щодо подолання дефектів звуковимови та навчання першокласників читати. В папки-пересувки логопед може добирати необхідні дитині певного віку вірші, оповідання для автоматизації поставлених звуків; мовленнєві ігри та дидактичні вправи, які допоможуть запобігти помилкам на рівні букви, складу, слова, словосполучення, речення та тексту; давати стислий опис методики їх проведення. Такі папки батьки можуть при потребі брати додому для ознайомлення та виконання в домашніх умовах цих завдань.

    Наступність у роботі педагогів полягає в наступному: логопед для виконання своїх завдань бере граматичний матеріал, який діти вивчають на уроці; а вчитель в свою чергу повинен поправляти вимову звуків, які вже є поставленими логопедом, стежити за диханням та інтонаційною виразністю мовлення школярів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора