A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Інклюзивно-ресурсний центр №8 Святошинського району м. Києва

Документація асистента вихователя

Перелік документації асистента вихователя.

 

індивідуальна картка розвитку дитини

  графік роботи асистента вихователя

 план роботи асистента вихователя на місяць

 план роботи асистента вихователя на рік

 журнал обліку консультацій та просвітницьких заходів

 ЖУРНАЛ обліку методичної роботи асистента вихователя 

 щоденник спостережень асистента вихователя

 

Основні напрями діяльності асистента вихователя:

 • адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб дітей з особливими освітніми потребами;
 • застосування під час занять системи корекційних заходів, спрямованих на опанування дітьми з особливими освітніми потребами навчального матеріалу;
 • захист кожної дитини з особливими освітніми потребами від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства. 

Завдання та обов’язки асистента вихователя

1. Разом із вихователем здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема: 

• проводить виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення; 

• допомагає дітям з особливими освітніми потребами виконувати навчальні завдання; 

• залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів навчальної діяльності на занятті; 

• у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами; 

• адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. 

2. Допомагає в організації навчально-виховного процесу в групі з інклюзивним навчанням. 

3. Надає допомогу дітям з особливими освітніми потребами в облаштуванні робочих місць. 

4. Спостерігає  за дитиною з особливими освітніми потребами з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб. 

5. Сприяє формуванню у дітей з особливими освітніми потребами саморегуляції та самоконтролю. 

6. Співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами. 

7. Забезпечує разом з іншими працівниками навчального закладу здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. 

8. Веде відповідну документацію. 

9. Разом із вихователем, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами. 

 

 

 

Посадова інструкція

асистента вихователя__________________

(П. І. П)

 

1. Загальні положення

 1. 1 Асистент вихователя повинен мати вищу педагогічну освіту та пройти курсову підготовку щодо роботи в умовах інклюзії.

1.2 Асистент вихователя безпосередньо підпорядковується завідувачеві ДНЗ, працює у співпраці з вихователями інклюзивної групи.

1.3 У своїй діяльності асистент вихователя керується Конституцією та Законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів, запровадження інклюзивної освіти, правилами та нормами охорони праці, санітарно-технічним, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами ДНЗ (зокрема, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями директора, цією посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).

1.4 Асистент вихователя дотримується конвенції ООН про права дитини.

2. Завдання та обов’язки

2.1 Організаційна:

 • допомагає в організації навчально-виховного процесу в групі з інклюзивним навчанням;
 • надає допомогу вихованцям з особливими освітніми потребами в організації робочого місця;
 • проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю дитини;
 • співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання і праці;
 • веде педагогічну документацію.

2.2 Навчально-розвивальна:

 • співпрацюючи з вихователями інклюзивної групи, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб дітей;
 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію дітей;
 • сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;
 • стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їхньої участі у науковій, технічній, художній творчості;
 • створює навчально-виховні ситуації оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

3. Діагностична:

 • разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності й розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення дитини;
 • оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку дитини.
 1. Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.
 2. Консультативна:
 • постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;
 • інформує вихователів та батьків про досягнення дитини.
 • 6. Систематично обмінюється інформацією з питань інклюзивного навчання, які належать до його компетентності, з адміністрацією, вихователями, вчителями-дефектологами, з яким співпрацює, практичним психологом, батьками дитини з ООП, іншими учасниками навчально-виховного процесу.

 

З інструкцією ознайомлений        _________________ «___»________20_р.

                                                      (підпис) (прізвище, імя, по батькові)

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора