A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Інклюзивно-ресурсний центр №8 Святошинського району м. Києва

Комплексна оцінка розвитку дитини

Основними завданнями комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини є:

 1. Визначення особливих освітніх потреб;
 2. Визначення особливостей розвитку дитини, її сильних та слабких сторін;
 3. Розробка рекомендацій з організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині, а також рекомендацій щодо освітньої програми дитини, особливостей організації освітнього середовища, потреби в індивідуальній програмі розвитку;
 4. Розробка рекомендацій щодо організації освітнього процесу дитини для адміністрації закладу освіти, педагогічних працівників, батьків або законних представників дитини.

ІРЦ проводить комплексну оцінку у таких випадках:

 • звернення батьків (одного з батьків) або законних представників дитини;
 • особисте звернення дітей віком від 16 до 18 років;
 • звернення адміністрації закладів освіти (за наявності згоди батьків (одного з батьків) або законних представників дитини);
 • звернення органів опіки та піклування щодо проведення комплексної оцінки дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

 

Як, коли та з якими документами звернутися до фахівців ІРЦ (інклюзивно-ресурсного центру)

Прийти на консультацію до фахівців ІРЦ батьки можуть за власним бажанням, якщо непокояться за свою дитину (бачать і розуміють, що їх дитина відрізняється за рівнем розвитку чи поведінкою від інших дітей).

Також на консультацію свідомі батьки приходять зі своєю дитиною за рекомендацією лікаря або ж дослухаються до думки вчителя, соціального працівника, психолога чи вихователя.
Спочатку батьки можуть проконсультуватися з приводу своїх занепокоєнь, а от вже в у разі потреби фахівці ІРЦ проведуть комплексну багатопрофільну оцінку розвитку дитини.
Якщо дитина має тяжкі порушення психофізичного розвитку і їй встановлено медичний діагноз, педагоги закладу, який вона відвідує, так само, як і фахівці ІРЦ, мають роз’яснити батькам важливість такої багатопрофільної оцінки в ІРЦ. Це допоможе надати якісну психолого-педагогічну допомогу дитині, адекватно та професійно організувати психолого-педагогічний супровід їїрозвитку, атакож забезпечити підтримку батькам.
Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти.
З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до ІРЦ за шість місяців до початку навчального року.
Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.
Якщо директор Вам відмовляє, то відмова має бути ВИКЛЮЧНО у письмовій формі із зазначенням причини.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

«Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти (УЗаконі України"Про дошкільну освіту")

«Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи закладу загальної середньої освіти» (У Законі України "Про загальну середню освіту")

Комплексне оцінювання проводять фахівці ІРЦ безпосередньо в Центрі за місцем навчання/проживання/перебування дитини.
Батьки/один із батьків обов’язково мають брати участь у комплексному оцінюванні.

 

ДОКУМЕНТИ

Первинний прийом батьків дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або у повноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів.
Центр проводить комплексну оцінку не пізніше, ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ документи, що посвідчують особу батьків (чи осіб, які їх заміняють).

Ці документи батьки приносять із собою:

 • свідоцтво про народження дитини;
 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
 • форма первинної облікової документації №112/0 «Історія розвитку дитини»;
 • довідка від психіатра (за потреби) ;
 • письмова заява батьків дитини та/або особиста заява дитини (для дітей віком від 16 до 18 років)

Щодо проведення комплексної оцінки:

Ці документи батьки заповнюють у Центрі

 • письмова згода на оброблення персональних даних дитини

ДОДАТКОВІ
(якщо дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися)

1. психолого-педагогічна характеристика дитини, яка:

 • містить дані про динаміку та якість засвоєння знань під час навчання
 • підготовлена відповідним педагогічним працівником
 • затверджена керівником закладу освіти

2. Можна додавати до заяви, якщо дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки документи щодо додаткових обстежень дитини попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки
3. Подають, якщо дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога висновок відповідних фахівців (наприклад, послуги Раннього втручання)щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку

Напрями комплексного оцінювання


Комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку дитини відбувається індивідуально за такими напрямами, як:

 • фізичний розвиток дитини;

 • мовленнєвий розвиток дитини;

 • когнітивна сфера дитини;

 • емоційно-вольова сфера дитини;

 • навчальна діяльність дитини.

ЗАУВАЖТЕ!


Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

Особливості проведення комплексного психолого-педагогічного оцінювання розвитку дитини
Батьки дитини мають право: взяти участь у засіданні ознайомитися з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у закладах освіти (якщо дитина здобуває дошкільну чи загальну середню освіту).
Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.
Отже, у разі встановлення фахівцями ІРЦ у дитини особливих освітніх потреб, то висновок про комплексну оцінку є підставою для створення для неї ІПР (індивідуальної програми розвитку) і надання їй психолого –педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (прописані у висновку із зазначенням годин та фахівців). 
Зауважте!
Якщо зазначені послуги не надаються дитині після зарахування до інклюзивного класу/групи, то їх надають фахівці ІРЦ після відповідної довідки від директора ЗЗСО, завідувача ЗЗДО чи директора ПТУ.

Повторне комплексне оцінювання

При повторному зверненні дитини з особливими освітніми потребами до центру подаються:
1. Попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки.
2. Висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.


Фахівці ІРЦ проводять повторне комплексне оцінювання у таких випадках:

 • переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти;
 • переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти
 • надання рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП у закладах загальної середньої та дошкільної освіти щодо наявності успіхів/труднощів у засвоєнні освітньої програм

Батьки, які незгодні з висновком ІРЦ про комплексну оцінку їхньої дитини, можуть звернутися для проведення повторного комплексного оцінювання до відповідного структурного підрозділу (Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, що зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У випадку, якщо в дитини виявлять особливі освітні потреби, то Ви не лишитися із цим на самоті, а зможете отримати підтримку:

 • асистента вчителя/вихователя у класі/групі– дитина матиме більше уваги, як і всі діти в класі;
 • асистента дитини (за потребою);
 • кошти з субвенції на розвиткові заняття;
 • кошти для закладу, якщо потрібні додаткові матеріали чи знаряддя для їхньої дитини;
 • дитина не зазнає цькування в школі, адже педагогічний колектив про це подбає.

ПІДСУМУЄМО.

Тепер, коли у Вас є висновок про комплексну оцінку дитини з встановленням фахівцями ІРЦ особливих освітніх потреб, а також Ви попередньо звернулися до закладу дошкільної або загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти і написали відповідну заяву, то це є підставою для створення інклюзивного класу /групи, складання ІПР (індивідуальної програми розвитку) і надання їй психолого –педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (прописані у висновку із зазначенням годин та фахівців).

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора