A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Інклюзивно-ресурсний центр №8 Святошинського району м. Києва

Розподіл обов'язків учителя, асистента вчителя щодо діяльності, яку вони виконують разом

Обов'язки вчителя

Спільна робота вчителя й асистента вчителя

Обов'язки асистента вчителя

Оцінювання

Оцінити навчальні потреби на основі даних про клас та про учнів, зокрема, зООП

•   Обговорити можливості учня з ООП, його сильні та слабкі сторони.

•   Відвідувати зустрічі зі складання ШП, ІПР

Вести спостереження за особливо­стями психофізичного розвитку учня з ООП. Відвідувати зустрічі зі скла­дання ШП, ІПР

Розробка програми

Розробити програму навчання на основі робочого плану та індивідуальних освітніх потреб учня, розглянути альтернативи

•   Обговорити бажані результати для учня.

•   Обговорити освітні, поведінкові та емоційні завдання.

•   Участь у розробці ІНП, ІПР учня з ООП

•   Підготувати індивідуальний навчальний план (ШП), індивідуальну
програму розвитку (ІПР).

•   Оновлювати інформацію про учнів та ШП, ІПР

Планування

•   Спланувати роботу на уроці та дібрати ресурси.

•   Обрати належний вид роботи згідно з ШП.

•   Визначити пріоритети

Обговорити підготовку матеріалу та зміну навчального плану з огляду на потреби учня

Допомогти у доборі та складанні матеріалів, у розробці візуальних засобів, надати іншу допомогу вчителю

Спостереження

•   Розробити чітку систему організації
навчально-виховного процесу

в інклюзивному класі та очікувань щодо навчальних можливостей учня з ООП.

•   Працювати відповідно до розробленої системи

•   Регулярно зустрічатися, щоб обгово­
рити досягнення учня з
ООП.

•   Обговорити реальний етап на­
вчальних досягнень учня з
ООП, його
відповідність очікуванням, виконання
ШП, ІПР

•  Працювати відповідно до системи
організації навчально-виховного
процесу в інклюзивному класі, правил
поведінки та очікувань можливостей
учнів з
ООП, його ШП.

•   Документувати і звітувати вчителю (за потреби)

Навчання

•   Виконувати план уроку, проводити навчання згідно з цим планом.

•   Спостерігати за процесом навчання, за потреби допомагати учням з ООП.

•   Залучати учнів з ООП до виконання окремих видів діяльності спільно з класом.

•   Моделювати навчальні методи й на­ лежну мову.

•   Надати асистентам ресурси

•   Чітко висловити результати
і обмінятись досвідом.

•  Обговорити конкретні стратегії,
діяльність і результати, виконання
завдань ШП.

•   Обговорити розташування робочого місця.

•  Обговорити необхідність гнучкого розкладу відвідування уроків учнями з ООП

•  Додатково пояснювати учням

з ООП, адаптувати завдання, врахову­ючи можливості учня з ООП, коригу­вати їхню навчальну діяльність.

•  Спостерігати за діяльністю учнів.

•  Формувати і сприяти закріпленню
конкретних умінь, навичок.

•   Сприяти розвитку зв'язного мов­
лення учнів з
ООП (під керуванням
учителя)

•   Вести спостереження, надавати
вчителю об'єктивну інформацію щодо навчальної діяльності учнів з
ООП

Оцінка

•   Стежити за прогресом учнів з ООП
та оцінювати його.

•   Стежити за виконанням ШП

•  Обговорити спостереження.

•  Обмінятись інформацією.

•  Обговорити пропозиції щодо допов­
нення ШП, ІПР (чи внесення змін)

•  Спостерігати за поведінкою учнів
та надавати інформацію вчителю.

•  Збирати й записувати дані

для подальшого оцінювання учня, робити доповнення до ШП.

•   Вносити пропозиції вчителю щодо завдань, розроблених для учня з ООП

 

 

 

Звітування

• Обговорити інформацію про учня.

• Звітувати перед учителем щодо

Звітувати перед батьками та шкільною

• Дотримуватися конфіденційності

сильних сторін учня з ООП, його

командою

 

досягнень та потреб.

• Звітувати перед учителем стосовно

поведінки учня та наслідків

Мати інформацію про поточний стан

Обговорювати інформацію про поточ-

Брати участь у підготовці інформації

справ

ний стан справ

про поточний стан справ

Примітка: ООП — особливі освітні потреби; ШП — індивідуальний навчальний план;

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора