A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Інклюзивно-ресурсний центр №8 Святошинського району м. Києва

Обов’язки асистента вчителя

      Обов’язки асистента вчителя

 

       В інклюзивному класі працюють один вчитель та один асистент вчителя. Для учнів з особливими освітніми потребами  потрібно використовувати особливу стимуляцію, щоб допомогти  їм зосередитись на сприйнятті матеріалу та виконанні завдань. Для результативного навчання вони потребують повноцінного задоволення різних потреб: візуальних, аудіальних, кінестетичних, процесуальних і поведінкових. Такою стимуляцією можуть стати використання адаптованих видів завдань, об’єднання учнів у підгрупи, ігрові методи. Присутність двох учителів у класі допоможе повноцінно реалізувати ці плани.

 

       Асистент вчителя є асистентом саме вчителя, а не дитини. Асистент вчителя допомагає іншому педагогічному працівникові при організації і реалізації навчального процесу, підтримує самостійність і активне залучення учня до усіх видів роботи, які здійснюються у закладі під час навчального процесу. Це означає, що він не прив’язаний до однієї чи кількох дітей, а працює з усім класом, звісно дитині з особливими освітніми потребами необхідно приділити більше часу, щоб, наприклад, пояснити завдання, але асистент вчителя так само може пояснити матеріал й іншим учням за потреби, відповідно до вимоги вчителя. Тобто для надання дітям підтримки, зокрема у формі додаткового часу чи місця, інструкцій чи матеріалів для навчання, асистент працює суто під керівництвом педагога.

      Як правило, педагоги викладають новий навчальний матеріал для дітей, а асистенти допомагають з дидактичними матеріалами, канцелярським приладдям, виконанням завдань чи проводять інструктаж з окремими дітьми або невеликими групами, попередньо узгодивши свої дії з вчителем. З цією метою вони регулярно зустрічаються для спільного обговорення планів занять та участі дітей з особливими освітніми потребами. Окрім того, своєю роботою асистент може звільнити більше часу вчителю для пояснень навчального матеріалу.

       Вчителі можуть звертатися до асистента з проханням про зворотний зв’язок для моніторингу успішності дітей. Так як асистенти мають можливість спостерігати за дитиною та фіксувати труднощі чи досягнення для подальшого обговорення з педагогами доцільності навчальних стратегій.

       Міністерство освіти і науки України розробило Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році для практичного використання в роботі.

 

Асистент вчителя зобов’язаний:

• дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

• виконувати обов’язки, визначені установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;

• забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів;

• дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;

• використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог законодавства;

• володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

• постійно підвищувати свою педагогічну майстерність;

• дотримуватися принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про учасників освітнього процесу;

• повідомляти про факти булінгу (цькування), свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів щодо його припинення;

• забезпечувати особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами;

• допомагати у навчанні не лише дитині з особливими освітніми потребами, а усім іншим учням класу;

• брати участь у розбудові інклюзивного освітнього середовища разом з іншими педагогічними працівниками закладу освіти;

• забезпечувати партнерство з вчителем та іншими учасниками освітнього процесу з метою виконання освітньої програми для досягнення усіма учнями класу результатів навчання.

 

      Також учні з особливими освітніми потребами не мають залишатися в ресурсній кімнаті чи інших навчальних приміщеннях закладів освіти без нагляду педагогічних працівників. Тому під час освітнього процесу, у випадку потреби, асистент вчителя здійснює супровід дитини до ресурсної кімнати.

       Асистент вчителя в межах свого педагогічного навантаження не надає корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги  не надає консультацій та завдань замість вчителя-логопеда, практичного психолога чи інших фахівців. Асистент вчителя не розробляє самостійно індивідуальну програму розвитку, не здійснює направлення батьків (інших законних представників) до вузьких спеціалістів, не змінює самостійно освітню траєкторію учня.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора